Booking.com

אוניברסיטה או מכללה

לעשות את הבחירה הנכונה בחיים – משימה לא פשוטה:
אחת השאלות העומדות בפני כל סטודנט עתידי היא השאלה באיזה מוסד לימודים לבחור. למתבונן מן הצד נראה כאילו מדובר במשימה פשוטה אך למעשה זוהי בעיה סבוכה, שההחלטה לגביה תשפיע על כל מהלך חייו העתידי של הסטודנט. בישראל קיימות מספר אוניברסיטאות המציעות מגוון עצום של מסלולים וכל אחת נחשבת לאיכותית בתחום כזה או אחר, אולם למוניטין וליוקרה של האוניברסיטאות יש השפעה ישירה על יכולתו של סטודנט להתקבל לאחת הפקולטות הרצויות לו.

המכללות לעומת זאת מגלות גמישות רבה יותר בקבלת התלמידים והן עדיין לא נהנות מהמעמד היוקרתי של האוניברסיטאות הגדולות, דבר המקל על המבקשים להתקבל למסלולים אליהם קשה להתקבל באוניברסיטאות.

הבעיה הופכת סבוכה יותר עבור סטודנטים דתיים וחרדים המבקשים ללמוד במסגרות אקדמאיות תוך שמירה על אורח החיים היהודי.

לימודים לסטודנטים דתיים:
בשנים האחרונות בעקבות שינויי חקיקה, ושינוי מבנה החברה הישראלית, ציבור הולך וגדל של צעירים מהמגזר הדתי והחרדי, החל לפנות ללימודים אקדמאים ומקצועיים אשר ישפרו את סיכויי קליטתם בשוק העבודה הישראלי, ויפתחו בפניהם אופציות תעסוקה שעד לפני כמה שנים בודדות היו סגורות בפניהם כיוון שלא היתה ברשותם הכשרה מתאימה. בשנים האחרונות פתחו אוניברסיטאות ומכללות רבות את שעריהן לציבור זה והן מציעות מסלולי לימוד המתאימים לסטודנטים דתיים, הן מבחינת תחומי הלימוד והן מבחינת המבנה החברתי של כיתות הלימוד.

מכללה או אוניברסיטה:
בעת ההחלטה על מסלול הלימודים הרצוי יש לזכור כי מסלולי לימוד עבור סטודנטים דתיים באוניברסיטאות מתקיימים בחוגים מצומצמים בלבד באוניברסיטאות, וחוגים אלה אינם בהכרח החוגים המבוקשים והמושכים יותר.

לעומת האוניבסיטאות, מציעות המכללות מסלולי לימוד רבים יותר המותאמים טוב יותר לציבור הדתי והחרדי. גודלן הקטן יחסית של המכללות הפרטיות משפר את יכולתן לבנות מערכת שעות נפרדת עבור בני המגזר החרדי ולאפשר לבני המגזר ללמוד גם בחוגים יוקרתיים ומבוקשים מבלי לוותר על אורח החיים היחודי שלהם.