Booking.com

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה
מפת הגעה
   ייעוץ חינם:
055-8827099

האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות המוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולומדים בה למעלה מ-44,000 סטודנטים ברחבי הארץ והעולם.

גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת חתירה לאיכות אקדמית גבוהה ולמצוינות מדעית עם גמישות ארגונית, חדשנות בשיטות ההוראה, ופתיחוּת מְרַבּית כלפי כל המבקשים ללמוד בה, ללא תנאים מוקדמים.

 • האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים לתואר ראשון בשורה ארוכה של תחומים במדעי הרוח, במדעי החברה ובמדעים וכן לימודים לתואר שני.
 • תנאֵי הלימוד המיוחדים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים לסטודנטים ללמוד במקום ובמועד הנוחים להם.
 •  האוניברסיטה הפתוחה הוקמה ב-14 באפריל 1974 כדי לאפשר קבלת תואר אקדמי לאנשים שאינם יכולים לעשות זאת במסגרת אוניברסיטה רגילה, מסיבות של זמן (עבודה), מקום (שהות בחו"ל) או חוסר  תעודת בגרות. כך יכולים ללמוד בה גם תלמידי  תיכון, במקביל ללימודיהם בבית הספר וחיילים, במקביל לשירותם הצבאי .
 •  האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים. לכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים, ללא דרישת הוכחה של יכולות מוקדמות. אפשר ללמוד קורס אחד כדי להתנסות בלימודים, ואפשר ללמוד מסלול מלא לקראת תואר ראשון. בלימודי תואר שני דרישות הקבלה דומות למקובל בשאר האוניברסיטאות .
 •  לצד מפגשי הנחיה פיתחה האוניברסיטה הפתוחה שיטת ההוראה מרחוק באמצעים אינטראקטיביים מקוונים המאפשרת לכל סטודנט וסטודנטית ללמוד באופן עצמאי, על-פי צורכיהם האישיים. חומרי הלימוד תוכננו מראש כאמצעים ללמידה עצמאית, והם מאפשרים גמישות מרבית מבחינת מקום הלימוד, מועדי הלימוד וקצב הלימודים לתואר, בלא תלות בהרצאה פרונטלית ובכיתת לימוד.
 •  האוניברסיטה הפתוחה מציעה אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים. מטרתם להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה, למועמדים רבים ככל האפשר. אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, להגיע להישגים כנדרש באפיקי המעבר, ולהמשיך את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטה אחרת.
 •  האוניברסיטה הפתוחה מקדמת מחקר אקמי הן באמצעות מחקרים של חברי הסגל האקדמי והן באמצעות שלושת מכוני המחקר: המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה, המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים.
 • לאורך כל תקופת הלימודים עומדים לרשות הסטודנטים מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקמיים  וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה או עם צרכים מיוחדים, סדנאות והדרכות אישיות לשיפור כישורי הלמידה ומערך סיוע כלכלי באמצעות מלגות.

  מיקום מוסד לימודים:
  בכל הארץ 

הרשם לקבלת פרטים

מלא פרטים לקבלת מידע מנציג האוניברסיטה הפתוחה
סרטוני וידאו


תחומים הנלמדים בהאוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון

תואר שני

הנדסאים

מכינות