תנאי שימוש באתר

האתר נועד לשימוש אישי ולא מסחרי.
באתר תכנים רבים הכוללים מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, סרטוני אנימציה וכדומה, המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים וניתן להשתמש בהם (להיעזר, להעתיק, לשנות, להדפיס, לקשר וכדומה) רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים.

אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הבאים:
1. הנכם רשאים להשתמש בתכנים (תמונות, טקסטים, קישורים) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד (לכתיבת עבודות, להכנת שיעורי בית, להכנת מצגות, למתן קישורים וכדומה), ולא לכל מטרה בעלת אופי מסחרי ו/או שימוש שיש בו כדי להוות פגיעה מסחרית באתר יש לימודים או בכל צד שלישי אשר תכניו מופיעים באתר.

2. אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה, בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי כפי שפורט בסעיף 1.

3. באתר מתפרסמים תכנים רבים שמקורם בעבודות תלמידים ומורים המשתמשים באתר ובכלים שאותם האתר מציע. תכנים כאלה מתפרסמים בקהילות, בקבוצות דיון (פורומים), בצ'אטים, ובשירותים אחרים המאפשרים לכם להזין לאתר זה תכנים שהם פרי יצירתכם.
אתר יש לימודים אינו נושא בשום אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם - חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. במידה שיתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, אתר יש לימודים רשאי להסירם לאלתר מהאתר.
בנוסף לכך, אתר יש לימודים רשאי להורות לכם לבטל כל קישור, לפי שיקול דעתו, במידה שהקישור פוגע או מהווה הפרה של זכויות יוצרים. במידת הצורך יסיר אתר יש לימודים את הקישור בעצמו.

4. כשאתם מציגים תכנים באתר אנו מבקשים מכם לוודא שאינם שקריים או מטעים, מעליבים או מטרידים, מאיימים או מפרים זכויות של הזולת על פי דין.

5. כאתר חינוכי, מן הראוי שכולנו נכבד את הזולת ובין היתר, ניתן קרדיט הולם ליוצרים שביצירותיהם אנו עושים שימוש ונקפיד לא להפר זכויות יוצרים.

6. התכנים שאתם מציגים באתר חשופים לעתים לכל משתמשי האינטרנט. לכן אנו מבקשים מכם לא למסור פרטים אישיים כדוגמת כתובת או מספרי טלפון, ואף לא להציג באתר תמונות שלכם, של חבריכם, אחיכם ואחיותיכם, ושל ילדים שהם מתחת לגיל 18.

צוות אתר יש לימודים ישמח לעזור לכם בכל פנייה ובקשת עזרה.